Advokáti

JUDr. Jaroslav Němeček

Narodil se 20.03. 1956. Studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v letech 1975-1979. Od roku 1991 byl komerčním právníkem, později advokátem.

Specializuje se především na občanské právo

Mgr. Martina Nimmrichterová

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2003 dosáhla titul Mgr. Souběžně studovala Policejní akademii České republiky v Praze, kde získala v roce 1999 titul Bc. a v roce 2005 titul Mgr.

Hovoří anglicky a německy

Při své činnosti ve spolupráci s klienty klade důraz na nastavení vztahů a procesů tak, aby bylo po právní stránce předcházeno vzniku konfliktům. V tomto smyslu se věnuje smluvnímu právu, včetně utvrzení a zajištění smluvních vztahů.

V případě, když je z jakéhokoliv důvodu věc již ve stádiu hrozícím vznikem sporu (nebo již ve sporu probíhajícím), klade velký důraz na možnosti mimosoudního řešení takového sporu.